ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1764/2558)

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1764/2558)

Subject

การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

Description

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/drive/folders/1z4RzhlZkhNV28nrN2FiiJvJR1URW6v-9

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2558-07-25

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

Text

Files

K02.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1764/2558),” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6579.

Output Formats