ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1764/2558)

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1764/2558)

Subject

การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย

Description

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ในการให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/file/d/1GpUNVkyp3zaSggcik2JGnC01FB7tcBrG/view

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2558-07-25

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

Text

Files

K01.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1764/2558),” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6578.

Output Formats