รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่8

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 งบประมาณค่าก่อสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-08-09

Identifier

กป.1/2516/8/4

Files

c2516-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed April 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/60.

Output Formats