รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่7

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้เป็นค่าซื้อหนังสือ
กองห้องสมุด
4.2 ขออนุมัติเพิ่มค่าจ้างครูดนตรี
4.3 การจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-07-26

Identifier

กป.1/2516/8/3

Files

c2516-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/53.

Output Formats