แถลงข่าว พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า) 18 ธันวาคม 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในงาน

Dublin Core

Title

แถลงข่าว พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า) 18 ธันวาคม 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในงาน

Description

P2035-2038 บรรยากาศในงานแถลงข่าว
P2039-2042 อธิการบดีให้สัมภาษณ์นักข่าวด้านนอกห้องแถลงข่าว
P2043 บุคคล? ให้สัมภาษณ์
P2044-2045 อธิการบดี และผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ถ่ายภาพระหว่างการให้สัมภาษณ์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-12-18

Identifier

P2035-2045/2532

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “แถลงข่าว พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า) 18 ธันวาคม 2532 โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในงาน,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1724.

Output Formats