พิธีวางพานพุ่มพระรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องในวันวิทยาศาสตร์

Dublin Core

Title

พิธีวางพานพุ่มพระรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องในวันวิทยาศาสตร์

Description

P1412/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี
P1413-1423/2534- อธิการบดี, หน่วยงานต่าง ๆ วางพานพุ่มถวายหน้าพระรูป

Date

2534-08-17

Citation

“พิธีวางพานพุ่มพระรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องในวันวิทยาศาสตร์,” KKU Archives, accessed October 20, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1725.

Output Formats