การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคิวซีเทคนิค ครั้งที่ 3 20-22 พฤศจิกายน 2530 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) และเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

Dublin Core

Title

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคิวซีเทคนิค ครั้งที่ 3 20-22 พฤศจิกายน 2530 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) และเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-11-20

Files

P1551 2530.jpg
P1552 2530.jpg
P1553 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคิวซีเทคนิค ครั้งที่ 3 20-22 พฤศจิกายน 2530 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) และเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ,” KKU Archives, accessed April 12, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1726.

Output Formats