การประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทสถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสานเขียว จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสหวิทยาลัยอีสานและพ่อค้านักธุรกิจอีสาน โดยมี พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

Dublin Core

Title

การประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทสถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสานเขียว จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสหวิทยาลัยอีสานและพ่อค้านักธุรกิจอีสาน โดยมี พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

Description

P1284-1285/2530- พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
P1286/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม
P1287-1288/2530- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศักดา อ้อพงษ์
P1289-1292/2530- ผู้เข้าร่วม
P1293-1296/2530- พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ และคณะเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-09-18

Identifier

P1284-1296/2530

Files

P1284 2530.jpg
P1285 2530.jpg
P1286 2530.jpg
P1287 2530.jpg
P1288 2530.jpg
P1289 2530.jpg
P1290 2530.jpg
P1291 2530.jpg
P1292 2530.jpg
P1293 2530.jpg
P1294 2530.jpg
P1295 2530.jpg
P1296 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทสถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสานเขียว จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสหวิทยาลัยอีสานและพ่อค้านักธุรกิจอีสาน โดยมี พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล,” KKU Archives, accessed September 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1723.

Output Formats