Browse Items (8 total)

  • Tags: การแข่งขันกีฬา

P26 2515.jpg
P26-P27/2515- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2515

P1 2519.jpg
P1/2519-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
P2/2519-การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
P3-5/2519-การมอบรางวัล
P6-9/2519-การแห่ขบวนกลองยาว
P10-P11/2519-กองเชียร์

P1 2524.jpg
P1-14/2524 พิธีเปิดประเพณี มข.-มช. และขบวนนักกีฬาทั้งสองสถาบัน
P15-17/2524 การแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล(ทีมหญิง)
P18-28/2524 การแข่งขันกีฬา เทนนิส
P29-34/2524 การแข่งขันกีฬา วอลเล่บอล(ทีมหญิง)
P35-40/2524 การแข่งขันกีฬา ยูโด
P41/2524 การแข่งขันกีฬา…

P533 2529.jpg
P533/2529- ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
P534-535/2529- ขบวนรถ
P536-541/2529- การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
P542/2529- กองเชียร์
P543/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(ชาย)
P544-546/2529- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล(หญิง)
P547-554/2529- บุคคลต่างๆ…

P852 2530.jpg
P866-868- การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง
P869-870- การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชาย
P871-872- การแข่งขันเซปักตะกร้อ หญิง
P873-874- การแข่งขันชกมวย ชาย
P875-878- การแข่งขันวิ่ง
P879-886- การแข่งขันรักบี้
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2