การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2532

Dublin Core

Title

การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2532

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-10-20

Identifier

P1500-1512/2532

Files

P1500 2532.jpg
P1501 2532.jpg
P1502 2532.jpg
P1503 2532.jpg
P1504 2532.jpg
P1505 2532.jpg
P1506 2532.jpg
P1507 2532.jpg
P1508 2532.jpg
P1509 2532.jpg
P1510 2532.jpg
P1511 2532.jpg
P1512 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2532,” KKU Archives, accessed July 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1565.

Output Formats