พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P31-34/2510- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม 2510
P35-36/2510-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเปิด
P37/2510-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
P38-39/2510-การแสดงพื้นบ้านของนักศึกษา
P40-43/2510-ทรงเจิมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P44-48/2510-เสด็จเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P49/2510-เสด็จเยี่ยมชมหอสมุด
P50-52 /2510-เสด็จเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
P53/2510-ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์
P55-58/2510-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
P59-60/2510-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นกัลปพฤษ์
P61/2510-สมเด็จพระราชินีนาถทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Identifier

P31-61/2510

Files

P31 2510.jpg
P32 2510.jpg
P33 2510.jpg
P34 2510.jpg
P35 2510.jpg
P36 2510.jpg
P37 2510.jpg
P38 2510.jpg
P39 2510.jpg
P40 2510.jpg
P40 2510 (เธ”เน‰เธฒเธ™เธซเธฅเธฑเธ‡).jpg
P41 2510.jpg
P42 2510.jpg
P43 2510 (ด้านหลัง).jpg
P43 2510.jpg
P44 2510.jpg
P45 2510.jpg
P46 2510.jpg
P47 2510.jpg
P48 2510.jpg
P49 2510.jpg
P50 2510.jpg
P51 2510.jpg
P52 2510.jpg
P53 2510.jpg
P54 2510.jpg
P55 2510.jpg
P56 2510.jpg
P57 2510.jpg
P58 2510.jpg
P59 2510.jpg
P60 2510.jpg
P61 2510.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์ , “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/903.

Output Formats