ภาพถ่ายปี 2510

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2510

Items in the ภาพถ่ายปี 2510 Collection

พิธีไหว้ครู  ปฐมนิเทศและแจกทุนการศึกษาโดย  ฯพณฯ พจน์  สารสิน  อธิการบดี
P6-8/2510-พิธีไหว้ครู
P9-10/2510-พิธีปฐมนิเทศ
P11-14/2510-แจกทุนการศึกษา

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2510-2511  ณ  คณะวิทยาศาสตร์ – อักษรศาสตร์
P15-25/2510- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2510-2511 ณ คณะวิทยาศาสตร์ – อักษรศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2510

Collection Tree