ภาพถ่ายปี 2510

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2510

Collection Items

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาและพระนางสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1-5/2510- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรักษ์ราชสุดาและพระนางสุวัฒนาพระวรราชเทวีเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 มกราคม 2510

พิธีไหว้ครู  ปฐมนิเทศและแจกทุนการศึกษาโดย  ฯพณฯ พจน์  สารสิน  อธิการบดี
P6-8/2510-พิธีไหว้ครู
P9-10/2510-พิธีปฐมนิเทศ
P11-14/2510-แจกทุนการศึกษา

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2510-2511  ณ  คณะวิทยาศาสตร์ – อักษรศาสตร์
P15-25/2510- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2510-2511 ณ คณะวิทยาศาสตร์ – อักษรศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2510

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P31-34/2510- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม 2510
P35-36/2510-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเปิด
P37/2510-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกรายการโทรทัศน์ เนื่องในงานรับน้องใหม่  ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5  เวลา 21.30-22.30 น.
P26/2510-ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ และคุณอดิศักดิ์ จำลองศุภลักษณ์ ออกรายการโทรทัศน์เนื่องในงานรับน้องใหม่
ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5
P27-30/2510-การแสดงของวงดนตรีสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P62-66/2510-ภาพสีและรายละเอียดข่าวscanจากหนังสือพิมพ์เสรีภาพ
P67-86/2510-ภาพพระราชทาน_ขอพระราชทานเพื่อเชิญไปเป็นต้นแบบในการอัดขยาย สำหรับประดิษฐาน ณ หอประวัติกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักเลขาธิการ ที่ รล๐๐๐๕.๒/๘๔๘๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน…
View all 6 items

Collection Tree