พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P62-66/2510-ภาพสีและรายละเอียดข่าวscanจากหนังสือพิมพ์เสรีภาพ
P67-86/2510-ภาพพระราชทาน_ขอพระราชทานเพื่อเชิญไปเป็นต้นแบบในการอัดขยาย สำหรับประดิษฐาน ณ หอประวัติกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักเลขาธิการ ที่ รล๐๐๐๕.๒/๘๔๘๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
อ้างถึงหนังสือ ศธ๐๕๑๔.๑.๗.๗/๑๐๔๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
P87-96/2510-ภาพสีscanจากฟิล์มสไลด์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2510-12-20

Identifier

P31-96/2510

Files

P0062 2510.jpg
P0063 2510.jpg
P0064 2510.jpg
P0065 2510.jpg
P0066 2510.jpg
P0067 2510.jpg
P0068 2510.jpg
P0069 2510.jpg
P0070 2510.jpg
P0071 2510.jpg
P0072 2510.jpg
P0073 2510.jpg
P0074 2510.jpg
P0075 2510.jpg
P0076 2510.jpg
P0077 2510.jpg
P0078 2510.jpg
P0079 2510.jpg
P0080 2510.jpg
P0081 2510.jpg
P0082 2510.jpg
P0083 2510.jpg
P0084 2510.jpg
P0085 2510.jpg
P0086 2510.jpg
P0087 2510.jpg
P0088 2510.jpg
P0089 2510.jpg
P0090 2510.jpg
P0091 2510.jpg
P0092 2510.jpg
P0093 2510.jpg
P0094 2510.jpg
P0095 2510.jpg
P0096 2510.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/911.

Output Formats