สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาและพระนางสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาและพระนางสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P1-5/2510- สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรักษ์ราชสุดาและพระนางสุวัฒนาพระวรราชเทวีเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 มกราคม 2510

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2510-01-30

Identifier

P1-5/2510

Files

P1 2510.jpg
P2 2510.jpg
P3 2510.jpg
P4 2510.jpg
P5 2510.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์ , “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาและพระนางสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/834.

Output Formats