พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและเจ้าฟ้าหญิงสิรินธราเทพรัตนราชสุดาเสด็จฯเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงปลูกต้นประดู่แดง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์

Dublin Core

Title

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและเจ้าฟ้าหญิงสิรินธราเทพรัตนราชสุดาเสด็จฯเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงปลูกต้นประดู่แดง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2517-12-20

Identifier

P191-230/2517

Files

P191 2517.jpg
P192 2517.jpg
P193 2517.jpg
P194 2517.jpg
P195 2517.jpg
P196 2517.jpg
P197 2517.jpg
P198 2517.jpg
P199 2517.jpg
P200 2517.jpg
P201 2517.jpg
P202 2517.jpg
P203 2517.jpg
P204 2517.jpg
P205 2517.jpg
P206 2517.jpg
P207 2517.jpg
P208 2517.jpg
P209 2517.jpg
P210 2517.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและเจ้าฟ้าหญิงสิรินธราเทพรัตนราชสุดาเสด็จฯเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงปลูกต้นประดู่แดง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์,” KKU Archives, accessed July 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/904.

Output Formats