รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่8

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2525
ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2525 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2525

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2525-12-10

Files

c2525_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed March 25, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/80.

Output Formats