การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่2

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2547
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
6 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-01-14

Files

dean2_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed February 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/798.

Output Formats