แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

งานจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

Description

เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-05-19

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2021-02-111613018401.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6558.

Output Formats