แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

Subject

รางวัลคุณภาพ

Description

เพื่อให้การดำเนินงานขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสำนักหอสมุด ประจำปี2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-03-03

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

115.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6559.

Output Formats