แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib

Subject

Walai AutoLib

Description

เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-05-15

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

134.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6557.

Output Formats