แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib

Subject

Walai AutoLib

Description

เพื่อให้การจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2562-09-31

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

097.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการถ่ายโอนข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่ระบบ Walai AutoLib,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6556.

Output Formats