แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562

Subject

ครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

Description

เพื่อให้การจัดโครงการอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-05-02

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

008.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6549.

Output Formats