แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดงานครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดงานครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด

Subject

วันสถาปนาสำนักหอสมุด

Description

เพื่อให้การจัดงานครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-05-07

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2020-06-141592132016.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดงานครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6548.

Output Formats