แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการเปิดพื้นที่ Social Space ณ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการเปิดพื้นที่ Social Space ณ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

Social Space ณ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

Description

เพื่อดำเนินการเปิดพื้นที่ Social Space ณ อาคารเรียนรวม

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-02-18

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2020-06-101591779659.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการเปิดพื้นที่ Social Space ณ อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6550.

Output Formats