แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำสำนักหอสมุด

Subject

การส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

Description

เพื่อให้การดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาตรการและการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ควบคุมกำกับและดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในระดับส่วนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

Creator

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Date

2561-01-24

Language

ไทย

Type

ข้อบังคับ

Files

2020-06-101591775052.pdf

Citation

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, “แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6544.

Output Formats