แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

Description

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปดด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-05-13

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2021-02-111613018465.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6543.

Output Formats