แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

การวิจัยเพื่อพัฒนางาน

Description

เพื่อให้การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-02-06

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

117.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 30, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6542.

Output Formats