แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

Subject

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการข้อมูล

Description

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู็ และศูนย์ความรู้ข้อมูล จังหวัดขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-04-23

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

140.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6545.

Output Formats