แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการนักศึกษาพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการนักศึกษาพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

พัฒนาบริการนักศึกษาพิเศษ

Description

เพื่อให้การพัฒนาบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-05-15

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

2021-02-111613018330.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการนักศึกษาพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6537.

Output Formats