แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการ KKU family สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการ KKU family สำนักหอสมุด

Subject

KKU family

Description

เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งเสริมและพัฒนาบริการสำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-05-18

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

136.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการ KKU family สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed August 2, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6536.

Output Formats