แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลาการ สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลาการ สำนักหอสมุด

Subject

พัฒนาบุคลาการ

Description

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-11-13

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

101.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลาการ สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed July 30, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6538.

Output Formats