มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ เพื่อรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ

Dublin Core

Title

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ เพื่อรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ

Subject

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ เพื่อรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ

Description

เพื่อให้การดำเนินงานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-10-02

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

093.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ เพื่อรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณ,” KKU Archives, accessed October 2, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6460.

Output Formats