มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเเละหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเเละหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด

Subject

มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเเละหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Description

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2561-04-09

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-081612759862.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเเละหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6459.

Output Formats