มอบหมายภาระหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอำนวยการ เเละผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

มอบหมายภาระหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอำนวยการ เเละผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด

Subject

มอบหมายภาระหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอำนวยการ เเละผู้อำนวยการกองบริหารงาน

Description

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-11-26

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612934721.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “มอบหมายภาระหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอำนวยการ เเละผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed October 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6461.

Output Formats