มอบหมายภาระให้บุคลากร สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

มอบหมายภาระให้บุคลากร สำนักหอสมุด

Subject

มอบหมายภาระให้บุคลากร

Description

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-04-15

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

120.pdf

Citation

สำนักหอสมุด , “มอบหมายภาระให้บุคลากร สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6455.

Output Formats