มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ สำนักหอสมุด

Subject

มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่

Description

เพื่อให้การดูเเลจัดการงานอาคารสถานที่ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-08-11

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612937160.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed December 8, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6454.

Output Formats