มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด

Subject

มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่

Description

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-03-10

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

119.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed December 8, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6453.

Output Formats