มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานช่วยด้านพัสดุ สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานช่วยด้านพัสดุ สำนักหอสมุด

Subject

มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานช่วยด้านพัสดุ

Description

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-05-29

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-111613017666.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “มอบหมายภาระงานให้บุคลากรปฏิบัติงานช่วยด้านพัสดุ สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6452.

Output Formats