มอบหมายภาระงานให้บุคลากร สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

มอบหมายภาระงานให้บุคลากร สำนักหอสมุด

Subject

มอบหมายภาระงานให้บุคลากร

Description

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2561-10-02

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2021-02-101612926844.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “มอบหมายภาระงานให้บุคลากร สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6451.

Output Formats