มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด

Subject

มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกองบริหารงาน

Description

เพื่อให้การบริการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-03-25

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

2020-06-101591780197.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed December 3, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6456.

Output Formats