มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด

Subject

มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกองบริหารงาน

Description

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2562-12-03

Language

ไทย

Type

คำสั่งสำนักหอสมุด

Files

105.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “มอบหมายหน้าที่ภาระงานให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed December 10, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6457.

Output Formats