เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาในระบบการลาออนไลน์ ของบุคลากร สังกัดสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Dublin Core

Title

เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาในระบบการลาออนไลน์ ของบุคลากร สังกัดสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Subject

เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาในระบบการลาออนไลน์

Description

เพื่อให้เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาออนไลน์ ของบุคลากรสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2558-07-21

Language

ไทย

Type

ประกาศ

Files

2021-02-111613017287.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “เเนวปฏิบัติเเละหลักเกณฑ์การลาในระบบการลาออนไลน์ ของบุคลากร สังกัดสำนักหอสมุดเเละทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น,” KKU Archives, accessed October 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6433.

Output Formats