แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด

Subject

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด

Description

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2563-02-06

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

116.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed October 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6434.

Output Formats