สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

Dublin Core

Title

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

Description

P1592-1601 ทรงมีพระปฎิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์
P1602-1629 ทรงทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องนำเสด็จทอดพระเนตร
P1630-1638 ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม
P1639-1641 เสด็จพระราชดำเนินกลับ
P1642-1645 ผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และบริเวณหน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-11-02

Identifier

P1592-1645/2532

Files

P1592 2532.jpg
P1593 2532.jpg
P1594 2532.jpg
P1595 2532.jpg
P1596 2532.jpg
P1597 2532.jpg
P1598 2532.jpg
P1599 2532.jpg
P1600 2532.jpg
P1601 2532.jpg
P1602 2532.jpg
P1603 2532.jpg
P1604 2532.jpg
P1605 2532.jpg
P1606 2532.jpg
P1607 2532.jpg
P1608 2532.jpg
P1609 2532.jpg
P1610 2532.jpg
P1611 2532.jpg
P1612 2532.jpg
P1613 2532.jpg
P1614 2532.jpg
P1615 2532.jpg
P1616 2532.jpg
P1617 2532.jpg
P1618 2532.jpg
P1619 2532.jpg
P1620 2532.jpg
P1621 2532.jpg
P1622 2532.jpg
P1623 2532.jpg
P1624 2532.jpg
P1625 2532.jpg
P1626 2532.jpg
P1627 2532.jpg
P1628 2532.jpg
P1629 2532.jpg
P1630 2532.jpg
P1631 2532.jpg
P1632 2532.jpg
P1633 2532.jpg
P1634 2532.jpg
P1635 2532.jpg
P1636 2532.jpg
P1637 2532.jpg
P1638 2532.jpg
P1639 2532.jpg
P1640 2532.jpg
P1641 2532.jpg
P1642 2532.jpg
P1643 2532.jpg
P1644 2532.jpg
P1645 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ,” KKU Archives, accessed February 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1589.

Output Formats