พิธีเปิดสระว่ายน้ำ “ชนเห็นชอบ” บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหาร

Dublin Core

Title

พิธีเปิดสระว่ายน้ำ “ชนเห็นชอบ” บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหาร

Description

P1232-1233 อธิการบดี กล่าว
P1234-1237 ประธาน กล่าว
P1238 ผู้มาร่วมในพิธี มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย
P1239-1243 ประธานกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพร
P1244-1245 ประธานพร้อมด้วยอธิการบดี เยี่ยมชมบริเวณสระว่ายน้ำ
P1246-1249 บริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ำ และนักศึกษาที่มาร่วมในพิธี

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-09-14

Identifier

P1232-1249/2532

Files

P1232 2532.jpg
P1233 2532.jpg
P1234 2532.jpg
P1235 2532.jpg
P1236 2532.jpg
P1237 2532.jpg
P1238 2532.jpg
P1239 2532.jpg
P1240 2532.jpg
P1241 2532.jpg
P1242 2532.jpg
P1243 2532.jpg
P1244 2532.jpg
P1245 2532.jpg
P1246 2532.jpg
P1247 2532.jpg
P1248 2532.jpg
P1249 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดสระว่ายน้ำ “ชนเห็นชอบ” บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และคณะผู้บริหาร,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1555.

Output Formats