พิธีมอบงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 กันยายน 2532 (จาก รศ.นพ.สมพร โพธินาม สู่ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต)

Dublin Core

Title

พิธีมอบงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 กันยายน 2532 (จาก รศ.นพ.สมพร โพธินาม สู่ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต)

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-09-20

Identifier

P1280-1290/2532

Files

P1280 2532.jpg
P1281 2532.jpg
P1282 2532.jpg
P1283 2532.jpg
P1284 2532.jpg
P1285 2532.jpg
P1286 2532.jpg
P1287 2532.jpg
P1288 2532.jpg
P1289 2532.jpg
P1290 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 กันยายน 2532 (จาก รศ.นพ.สมพร โพธินาม สู่ รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต),” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1556.

Output Formats