รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่9

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2525
ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2525 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2525

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2525-12-13

Files

c2525_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed December 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/84.

Output Formats