รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่8

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2518-09-19

Files

c2518-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/68.

Output Formats