แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

Description

วิดีทัศน์แนะนำห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดทำโดย ห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ สำนักวิทยบริการ(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

สำนักหอสมุด

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2556-01-16

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

MP4

Language

TH

Type

Video

Identifier

https://www.youtube.com/watch?v=6BSUJywl1PU

Moving Image Item Type Metadata

Original Format

video

Duration

3:08

Files

videoplayback (3).mp4

Citation

สำนักหอสมุด, “แนะนำห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6584.

Output Formats