แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563

Dublin Core

Title

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563

Subject

Happy Workplace

Description

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม Happy Workplace สำนักหอสมุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Creator

สำนักหอสมุด

Date

2513-01-01

Language

ไทย

Type

คำสั่ง

Files

113.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563,” KKU Archives, accessed July 30, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6552.

Output Formats